Funkcijos

Skaičiavimus MS Excel galima atlikti naudojant formules arba funkcijas. Šiame skyriuje apžvelgsime pagrindines MS Excel formules.

1. SUM

SUM funkcija yra viena iš pagrindinių ir geriausiai žinomų MS Excel formulių. Naudojant šią funkciją, galima sudėti skaičius pasirinktame diapazone.

= SUM (skaičius 1; [skaičius 2],…)

Pavyzdys:

= SUM (A2: C2) – sumuojami skaičiai pasirinktoje eilutėje.

= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) – sumuojami pasirinkti skaičiai iš A stulpelio: sumuojama nuo A2 iki A7, A9 ir nuo A12 iki A15. Skaičiai, esantys A8, A10 ir A11, nėra sumuojami.

2. AVERAGE

Funkcija AVERAGE skaičiuoja pasirinktų skaičių vidurkį, pavyzdžiui, vidutinę prekės kainą iš sąrašo.

= AVERAGE (skaičius1; [skaičius2],…)

Pavyzdys:

= AVERAGE (A2: A11) – skaičiuoja vidurkį skaičių, esančių pasirinktame stulpelyje. Šią funkciją taip pat galima užrašyti taip: (SUM (A2: A11) / 10)

3. COUNT

Funkcija COUNT skaičiuoja visus tam tikro diapazono laukelius, kuriuose yra tik skaitinės reikšmės. Jeigu pasirinktame diapazone yra tušti laukeliai arba laukeliai su tekstinėmis reikšmėmis, ši funkcija jų neskaičiuos. Dėmesio! Funkcijos rezultatas yra ne laukeliuose esančių skaičių suma, bet pačių laukelių skaičius.

= COUNT (reikšmė1; [vertė2],…)

Pavyzdys:
COUNT (A1: C1) – funkcija pateikia skaičių laukelių, esančių pasirinktoje eilutėje ir turinčių skaitines reikšmes.

4. COUNTA

Kaip ir funkcija COUNT, COUNTA skaičiuoja pasirinkto diapazono laukelius. Tačiau, skirtingai nuo ankstesnės funkcijos, ji skaičiuoja visus laukelius, nepriklausomai nuo to, kokio tipo duomenys yra juose. Dėmesio! Ši funkcija neskaičiuoja tuščių laukelių.

= COUNTA (reikšmė1; [vertė2],…)

Pavyzdys:

COUNTA (A2: A13) – funkcija pateikia skaičių langelių, esančių A stulpelyje ir turinčių bet kokio tipo duomenis.

5. IF

IF funkcija dažnai naudojama norint atrinkti duomenis pagal tam tikrą prielaidą. IF funkcijoje galite naudoti ir kitas formules ar funkcijas.
Geriausia IF formulės dalis yra ta, kad galite įterpti formules.

= IF (loginis_testas; [reikšmė_jei_tiesa]; [reikšmė_jei_netiesa])

Pavyzdys:

= IF (A2 A3, 'TAIP', 'NE') – tikrinama, ar A2 vertė yra mažesnė už A3 vertę. Jei ši prielaida teisinga, tuomet laukelio reikšmė yra TAIP; NE – jeigu A2 vertė yra didesnė už A3.

6. TRIM

Jeigu naudojant kitą funkciją Jums išmeta klaidą, nes laukelyje nereikalingas tarpas, galite drąsiai naudoti TRIM funkciją. Ši funkcija panaikina tarpus, esančius laukelyje. Dėmesio! Ši funkcija neveikia reikšmių diapazonui, ją galima naudoti tik vienam laukeliui.

= TRIM (tekstas)

Pavyzdys:

TRIM (A8) – pašalina iš A8 langelio vertės tuščias vietas.

7. MAX ir MIN

Funkcijos MAX ir MIN randa didžiausią ir mažiausią reikšmes pasirinktame reikšmių diapazone.

= MIN (skaičius1, [skaičius2],…)

= MAX (skaičius1, [skaičius2],…)

Pavyzdys:

= MIN (A2: A11) – randa mažiausią skaičių iš skaičių, esančių diapazone nuo A2 iki A11.

= MAX (A2: A11) – randa didžiausią skaičių iš skaičių, esančių diapazone nuo A2 iki A11.